Det Franske Institut i Danmark tilbyder et kursus, som giver dig kompetence til at være eksaminator og censor på DELF-prøven for niveauerne A1, A2 og B1, d. 21, 22 og 23 februar 2019 i København.

Ønsker du at blive mere fortrolig med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog,      få konkret kendskab til deskriptorerne for sprogfærdighed gennem analyse af eksamensspecifikationer og ved hjælp af brugen af klassificeringsskalaer for den skriftlige og mundtilge produktion?
Vil du styrke dine didaktiske kompetencer ved at øve den handlingsorienterede tilgang og tilbyde franskundervisning med mere fokus på erhvervelsen af sprogfærdigheder og mobiliseringen af kognitive, sociokulturelle og affektive kompetencer hos dine elever? Ønsker du at motivere dine elever mere, ved at få dem til bedre at forstå processen og meningen ved deres læring?
Dette kursus er et tilbud til dig, som ønsker at iværksætte en levende pædagogisk tilgang til undervisningen og samtidig ønsker at styrke læseplanen gennem erhvervelsen af moderne og fornyende undervisningsformer.

Pris: 1000 kr. (eller 500 kr., hvis din skole allerede er prøvecenter for DELF-prøven) som bedes indbetalt på Det Franske Insituts bankkonto (4001-4001214713). Ved indbetalingen bedes du noterer dit navn samt « Formation habilitation DELF »

Tidspunkt:

  1. februar 2019 – fra 9.30 til 16.30
  2. februar 2019 – fra 9.30 til 16.30
  3. februar 2019 – fra 9.00 til 16.00

Sted: Institut français, Studiestræde 5, 1455 København K

 

Deltagelse i alle moduler er obligatorisk.

For at tilmelde dig, bedes du udfylde tilmeldingsblanketten online.

Alle spørgsmål bedes rettet til Herminia Daeden : hd@institutfrancais.dk –  Tlf.: 33 38 47 04

=> For yderligere oplysninger om DELF-diplomet : CIEPs hjemmeside