Torsdag d. 7. februAr kl 16.15 i lokale rS20, CBS:
DEBAT OM DET FRANSK/TYSKE SAMARBEJDE I EUROPA AFHOLDT AF TRE Professorer i statskundskab (frA DANMARK, FRANKRIG OG TYSKLAND) 

  • Debatten foregår på engelsk og vil blive modereret af Caroline de la Porte, professor på CBS

Europa står i dag over for hidtil ukendte udfordringer i en verden i forandring. Disse forandringer, globale (klimaændringer, migration, digital revolution, kriser) som interne (øget populisme, Brexit), sætter den Europæiske Unions sammenhold på prøve, netop som borgerne skal til stemmeurnerne i maj måned. Er det fransk-tyske par, som traditionelt opfattes som en motor bag det europæiske samarbejde, fortsat i stand til at forene landene omkring et fælles projekt? Hvad kan vi forvente os af den nye fransk-tyske venskabsaftale, som underskrives d. 22. januar i Aachen? Og hvad er Danmarks syn på dette fransk-tyske parløb?

Tre specialister inden for EU-spørgsmål og det fransk-tyske samarbejde vil se nærmere på disse spørgsmål, som er essentielle for forståelsen af den aktuelle Europadebat: Christian Lequesne, professor i statsvidenskab ved Sciences Po Paris og tidligere direktør for CERI (Center for internationale studier), Joachim Schild, professor i statsvidenskab på Universität Trier, og Mads Dagnis Jensen, lektor på CBS i komparativ økonomisk politik.

Fri entré med obligatorisk tilmelding: IKKE FLERE PLADSER!

Arrangementet er organiseret i samarbejde med CBS, Institut français, samt Tyskland og Frankrigs Ambassade i Danmark