I januar 2012 vil to medarbejdere fra Campus France kontoret i København besøge gymnasieafdelingen på Prins Henriks skole for at fortælle om studier i Frankrig. Ved oplægget vil der blandt andet blive informeret om videregående uddannelser i Frankrig, om mulighederne for Erasmus udvekslingsophold samt om forhold vedrørende bolig, legater og SU. 

Eleverne kan møde vejlederne fra Campus France kontoret og tale om muligheder for praktik- og studieophold i Frankrig. Vejlederne vil ligeledes svare på spørgsmål vedrørende praktiske forhold, som f.eks. indskrivning på universitetet.

Arrangementet foregår på fransk og finder sted i januar. Det henvender sig fortrinsvis til de elever, der går i 3.g på den franske skole. Den endelige dato er endnu ikke fastlagt.