Hvordan kan man tænke diversitet gennem udvandring? Filosofiske betragtninger.

Menneskelige samfund har altid været forskellige – især på det kulturelle plan. Den moderne tid er ikke anderledes på dette punkt. Men stigningen i migrationsstrømme og den åbenhed over for verdenen omkring os, som nye kommunikationsformer muliggør, har imidlertid øget vores bevidsthed om menneskelig mangfoldighed. Xavier Landes vil fortælle om mangfoldighed, der for ham ikke kun er en teoretisk del af hans arbejde, men også en personlig oplevelse – to dimensioner, som finder gensidig næring hos hinanden. Efter mange års udstationering giver det at være filosof, som forsker i multikulturalisme, et unikt perspektiv.

Xavier Landes er dr.phil (University of Montreal) og har studeret økonomi, statskundskab og filosofi i Frankrig og Canada. Han er i øjeblikket ansat som forsker ved Center for Studier af Lighed og Multikulturalisme (Københavns Universitet) og har som forsker været tilknyttet Center for Forskning i etik (University of Montreal), Center for Etik (University of Toronto) og det Lettiske center for menneskerettigheder og etniske minoriteter (Riga, Letland). Hans forskning dækker politisk filosofi (multikulturalisme, liberale og republikanske teorier) og økonomisk filosofi (regulering af markederne, lykkeøkonomi, offentlig forsikring).

Sprog : Fransk
Dato : Fredag d. 08. juni kl. 18.00
Sted : Bibliotek,  Østergade 18, 2. sal, 1100 København K

Tilmedling : klik her