Nitrogen er et livsnødvendigt element for alle levende væsener. Jordens atmosfære rummer 80 % nitrogen, men planterne er ikke i stand til at udnytte det i gas form. De udtrækker det fra jorden og er derfor følsomme over for jordens naturlige nitrogenindhold. Når jorden har et lavt nitrogenindhold, kan det øges ved brug af kvælstofgødning. Den kemiske industri fremstiller disse gødningsstoffer  på syntetisk af fossile energier (med forholdet 1 ton olie til 1 gødning)  og deres spredning er ikke uden problemer for miljøet.

For bedre at kunne gro i jordområder med lavt nitrogenindhold er nogle plantearter i stand til at danne en symbiose med bakterier. De udvikler nogle særlige rødder, som muliggør overførselen af atmosfærisk nitrogen til planterne ( Den tropiske plante,filaos , her i Mboro i Senegal, vokser i særligt nitrogenfattige områder takket være udviklingen af en symbiose mellem planten og bakterierne).

Hassen Gherbi er en af vinderne af Blåtand programmet 2018. Han er del af et internationaltvidenskabeligt konsortium, som interesserer sig særligt for disse interaktioner mellem planter og bakterier. Valérie Hocher, som er molekylær plantefysiolog ved det franske forskningsinstitut for udviklingsstudier (Institut de recherche pour le Développement – IRD), forklarer: « Det, som står på spil inden for denne forskning, overgår i høj grad selve kendskabet til planternes evolution. Den hører ind under udviklingen mod et bæredygtigt landbrug med begrænset brug af kemiske gødningsstoffer og stiler mod overførselen eller brugen af nitrogenfikserende symbioser til gavn for afgrøder af stor interesse for landbruget. »

Ved at forbinde bakterier til særlige plantearter vil morgendagens kornsorter måske kunne gro uden brug af syntetisk gødning.

Kilde : https://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites-scientifiques/les-symbioses-fixatrices-d-azote-se-devoilent

1 Phylogenomics reveals multiple losses of nitrogen-fixing root nodule symbiosis, M. Griesmann et al., Science 10.1126/science.aat1743 (2018).