STØTTEPROGRAMMET IFD SCIENCES : Møde mellem Marie Jauffret-Roustide, sociolog og forsker ved Inserm, og Esben Houborg, lektor ved Psykologisk Institut – Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet

Takket være Institut francais’ støtteprogrammer til fransk-dansk forskningssamarbejde, Blåtand og IFD Science, har Marie Jauffret-Roustide og Esben Houborgs forskerhold haft mulighed for at mødes af flere omgange og påbegynde et samarbejde omkring emner af fælles interesse: en sammenligning af narkotikapolitik og en analyse af kontroverserne omkring fixerum og sociale risikomiljøer med fokus på de mest udsatte populationsgrupper bland stofmisbrugere som f.eks. migranter. Samarbejdet har blandt andet ført til indførelsen i Danmark af brugen af kvantitative metoder og geografiske analyser, som er blevet udviklet af INSERM og disse metoder er blevet beriget af danske bidrag angående social stigmatisering og de risici, som sameksistens mellem stofmisbrugere og beboerne i nærmiljøet medfører. Samarbejdet vil føre til udfærdigelsen af en fælles videnskabelig artikel.