Udbuddet af engelsksprogede uddannelser på de videregående uddannelser i Frankrig er femdoblet siden 2004: 1337 uddannelser per 4 januar 2018, hvoraf over 500 uddannelser at anerkendt af den franske stat.  

Til sammenligning tilbyder Danmark 489 uddannelser på engelsk, 52 på bachelor-niveau og 360 på kandidatniveau.

Cirka 50% af de engelsksprogede uddannelser i Frankrig udbydes på offentlige uddannelsesinstitutioner. De førende fagområder er: “Handel og management”, “Ingeniør- og tekniske fagområder” og endelig “Naturvidenskab, miljø og sundhed”. Kandidatniveau er det uddannelsestrin, hvor udbuddet af engelsksprogede uddannelser er mest udbredt, idet det udgør 80 % af alle de udbudte engelsksprogede uddannelser.

Siden 2004 har Campus France udfærdiget et katalog over ”Programs Taught in English”. Kataloget bliver opdateret direkte af uddannelsesinstitutionerne og her kan udenlandske studerende søge efter uddannelser inden for deres interesseområde. Kataloget kan konsulteres på følgende link: http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog

Spørgsmål angående videregående uddannelser i Frankrig kan adresseres til Campus Francekontoret i Danmark, en afdeling på det Franske Institut: copenhague@campusfrance.org