Der er mange spørgsmål at forholde sig til og mange praktiske ting, der skal arrangeres før et studieophold i Frankrig.

Først og fremmest skal du overveje, om du kun vil tage en del af din uddannelse i Frankrig, f.eks. i form af et udvekslingsophold, eller om du vil tage hele din uddannelse ude – eller om det måske snarere er et sprogkursusophold, som frister?

Dernæst skal du finde ud af, hvor du vil studere og hvilke fag eller hvilken uddannelse, du vil vælge. Du skal finde ud af, hvordan du kan blive optaget – hvilke optagelseskrav / sprogkrav er der, og hvilken ansøgningsprocedure skal du følge?

Der er ligeledes en række praktiske foranstaltninger, som skal undersøges: økonomien (SU, legater mm.), indlogeringsmuligheder, forskellige praktiske foranstaltninger (sygesikring, rejseforsikring mm.)

Men frem for alt er det vigtigt at starte planlægningen af dit studieophold i Frankrig i rigtig god tid. Du skal være forberedt på, at det tager lang tid at planlægge et sådan ophold – du skal især være opmærksom på at fået taget eventuelle sprogtest eller diplomer i tide og ligeledes undersøge datoerne for ansøgningsfrister o. lign. samt få oversat diplomer og andre dokumenter i god tid.

Udvekslingsophold eller free-moverophold

Et studieophold i Frankrig kan således både bestå af et kortere udvekslingsophold, som udgør en del af dine danske videregående studier, eller ligefrem udgøre et helt videregående studieforløb, så du opnår et fransk diplom ved endt studie i stedet for et dansk diplom.

Omkring 400 danske studerende tager årligt på et udvekslingsophold i Frankrig gennem ERASMUS programmet. Desuden tager knapt 100 danske studerende til Frankrig for at læse et helt uddannelsesforløb, idet Frankrig tilbyder en lang række studiealternativer til det danske uddannelseslandskab.
Sådanne studieophold er meget spændende og berigende, idet du ud over at stifte bekendtskab med en anden studiekultur, også stifter bekendtskab med en anden hverdagskultur, levevis og andre mennesker – foruden at du lærer at tale og skrive på fransk.

Mange danske studerende tager til Frankrig for at læse humanistiske fag, såsom fransk sprog og fransk litteratur, filosofi og samfundsvidenskab. Frankrig står dog også stærk inden for matematik – de franske matematikere har vundet flest Fields-medaljer i hele verden – og bl.a. de franske medicin- og ingeniørstudier er også anerkendt for deres høje uddannelsesniveau.

Hvis du vil læse hele din uddannelse i Frankrig, skal du være initiativrig og selvstændig samt have en god portion gå-på-mod, idet et free-mover projekt kræver forholdsvis meget planlægning og forberedelse, foruden at det at studere i Frankrig er en udfordring i sig selv. Til gengæld giver et sådan studieophold stor erfaring både i forhold til kommende karrieremuligheder og på det personlige plan.

Til sammenligning med et free-mover ophold, skal der ikke lægges skjul på, at et Erasmus-udvekslingsophold er noget nemmere at organisere, hvad ansøgningsproceduren og planlægningsdelen angår. Hvis du kun vil af sted for en kortere periode (3-12 mdr.) og ikke planlægger at tage en hel fransk uddannelse, er et Erasmusophold langt at foretrække i forhold til et free-mover ophold, idet et Erasmusophold er langt nemmere at planlægge. Dette skal dog ikke afholde dig fra et kort free-mover ophold, hvis et Erasmusophold ikke giver dig mulighed for at læse de fag du ønsker, eller at tage til den by, du gerne vil bo i – eller hvis du har været så uheldig ikke at få tildelt en ønsket Erasmusplads.

Hvis du overvejer at tage på et Erasmus udvekslingsophold i forbindelse med dine danske studier, skal du kontakte den ansvarlige Erasmus-koordinator på din danske uddannelsesinstitution. Det er gennem denne person, at du kan søge om en udvekslingsplads og vedkommende kan orientere dig om alle administrative formalier og praktiske foranstaltninger.

Hvis du har brug for hjælp til f.eks. at kigge på universiteternes hjemmeside for at kigge på kursusprogrammer o. lign., er du velkommen til at kontakte Espace CampusFrance de Copenhague.