I forbindelse med den franske præsidents statsbesøg i Danmark har rektorerne for Roskilde Universitet og Universitetet Paris 8, Hanne Leth Andersen og Annick Allaigre, underskrevet en hensigtserklæring om at promovere samarbejdet mellem deres to respektive universiteter. 

Denne aftale har til hensigt at styrke mobiliteten både blandt studerende, undervisere og administrativt personale særligt gennem Erasmus+ programmet, samt udvikle fælles forskningsaktiviteter. Takket være denne aftale med Roskilde Universitet slutter Paris 8 sig til Critical Edge Alliance, som er et verdensomspændende netværk af eksperimentalle universiteter, der deler den samme filosofi: en undervisningsform, med den studerende i fokus og som tilgodeser kritisk tænkning, en tværfaglig tilgang til undervisning og forskning, og endelig et socialt engagement.