I forbindelse med den franske præsidents statsbesøg i Danmark har direktøren for NGO’en Dignity, Karin Verland, direktøren for Centret Primo Levi, Eléonore Morel, rektor for Københavns Universitet, Henrik Wegener, og rektor for Universitetet Paris 5, Frédéric Dardel, underskrevet en hensigtserklæring angående behandling af ofre for tortur og politisk vold.

Halvfjerds år efter vedtagelsen af Menneskerettighedserklæringen i Paris er de vedvarende krænkelser af de grundlæggende menneskerettigheder stadig årsag til traumer, som hverken videnskabelige fremskridt eller forbedringer af verdens sundhedssystemer har været i stand til at finde helt tilfredsstillende løsninger på. Ofte finder ofrene ikke den behandling, som de har brug for i det land, hvor de bliver modtaget, eller også er den behandling, som tilbydes, ikke passende eller tilstrækkelig. Aftalens parter forpligter sig således til at oprette en fælles uddannelsesaktivitet med henblik på behandling af offre for tortur og politisk vold. At lære de professionnelle at samarbejde på tværs af deres faglige specialiseringer er altafgørende for at hjælpe disse ofre til at kunne overkomme deres traumer.