I forbindelse med den franske præsidents statsbesøg i Danmark har den danske uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers og den fransk Europaminister, Nathalie Loiseau, underskrevet en hensigtserklæring om at promovere samarbejdet mellem Danmark og Frankrig inden for videregående uddannelse og forskning.

Bevidste om den videregående uddannelse og forskningens betydning for en økonomi baseret på viden er Danmark og Frankrig blevet enige om at styrke båndende mellem deres videregående uddannelsesinstitutioner og forskningsstrukturer, at begunstige mobilitet og samarbejde, at styrke sprogindlæring og forbedre undervisningskvaliteten og excellencen i forskning.