Torsdag d. 23. november holdt den franske historieforsker Dominique Cardon et foredrag om farver og naturlige farvestoffers historie i det Thottske Palæ.

Dominique Cardon er kendt i hele verden for sit forskningsarbejde og har modtager flere hædersbevisninger i løbet af sin karriere: prisen “Art et Science de la Couleur” fra L’Oréal Fundationen (2003) ; UNESCO medaljen “Penser et Construire la Paix” (2006) ; CNRS’ sølvmedalje (2011),

Hun fortalte et begejstret dansk publikum om sit kendskab til naturfarver og traditionnelle farveteknikker, som benyttes rundt om i verden – fra Grønland til Sydamerika og helt i Indien Dette emne er særligt interessant i disse tider, hvor mode- og kosmetikindustrien ser på deres økonomiske models bæredygtighed og kigger efter muligheder for at blive mere ”grønne”.

Dominique Cardons foredrag i det Thottske Palæ fandt sted i forbindelse med hendes deltagelse i et internationalt symposium på Københavns Universitet, som omhandlede egyptiske tekstiler fra den hellenistiske, romerske og byzantinske periode. Det fransk-danske videnskabelige samarbejde omkring gamle tekstiler er et særligt velfungerende samarbejde. Center for Textile Research (CTR, som hører under Saxo Instituttet) på Københavns Universitet samarbejder meget aktivt med flere franske forskerhold. Sidste fredag blev den franske assyriolog Cécile Michel udnævnt til æresdoktor af Københavns Universitet, hvilket er endnu en smuk illustration af det dynamiske samarbejde mellem Frankrig og Danmark inden for dette område.