Det Franske Institut havde organiseret en reception i det Thottske Palæ tirsdag d. 21. november for at fejre 30 året for studentermobilitetsprogrammet Erasmus Plus.

I sin velkomsttale understregede Frankrigs Ambassadør, François Zimeray, Erasmusprogrammets enorme succes. Relanceringen af det europæiske projekt kræver frem for alt en øget udveksling mellem Europas borgere og Erasmusprogrammet er skabt til at vise vejen i dette henseende.  Peter Grønnedal, kontorchef for Internationale Uddannelsesprogrammer (Forsknings- og Uddannelsesministeriet) talte efterfølgende om den lange tradition for universitetssamarbejde, som knytter stærke bånd mellem Frankrig og Danmark.

Fire danske alumner, som havde været på Erasmusophold i Frankrig, fortalte dernæst om deres erfaringer, hvorefter en femte alumni, som havde været på udveksling på konservatoriet i Paris, spillede en pot-pourri af danske og franske sange på klaver, bl.a. et uddrag af Bizets Carmen.

Talrige danske Erasmusalumner, som havde været på udveksling i Frankrig, samt en gruppe franske studerende som pt. er på udveksling i Danmark deltog i receptionen. Arrangementet var ligeledes en lejlighed til at samle repræsentanter fra den danske universitetsverden, internationale koordinatorer, repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet og Europakommissionens repræsentation i Danmark.  

Eftermiddagens hyggelige stemning illustrerer på bedste vis Erasmusprogrammets succes. I øvrigt har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, for nyligt erklæret, at han er positivt indstillet over for en fordobling af de midler, som afsættes til Erasmus Plus for at programmet kan blive tilbudt til det størst mulige antal unge i Europa.

Tak til alle deltagerne og en særlig tak til Marie Louise, Torsten, Jasper, Alexander og Erik for deres bidrag til at gøre fødselsdagsarrangementet til en succes.