Den 26. europæiske konference om biomasse (EUBCE) blev i år afholdt i København fra d. 14. til d. 17. maj. Biomasse fra skov, landbrug eller affald (husholdningsaffald, affald fra fødevare- og fiskeriindustrien, affald fra træindustrien, slam fra rensningsanlæg, mm.) producerer energi til forskellig anvendelse: varme, elektricitet, biogas eller brændstoffer. I februar blev den franske nationale strategi for mobiliseringen af biomasse udgivet, og der er ingen tvivl om, at denne sektor er af stor vigtighed i forsøget på at reducere forbruget af fossil energi betydeligt i Frankrig.

Under konferencens afslutningsceremoni modtog den franske ph.d.-studerende Clément Vanneste-Ibarcq1, fra forskningsinstituttet LITEN2 ved det franske kommissariat for atomenergi og alternative energiformer (CEA-LITEN) og danske Rasmus Bramstoft3, ph.d.-studerende på DTU, prisen EUBCE Students for at tilskynde deres fremragende forskningsarbejde.

CEA er en af Frankrigs hovedaktørerne inden for forskning, udvikling og innovation inden for fire områder : forsvar og sikkerhed, lavkulstofsenergier (atom- og vedvarende energi), teknologiforskning for industri og grundforskning (fysik og biovidenskab). CEA råder over ni forskningscentre fordelt over hele Frankrig med 16010 teknikere, ingeniører, forskere og andre medarbejdere. I 2017 blev CEA kåret som den mest innovative offentlige forskningsorganisme i Europa af Thomson-Reuters/Clarivate.

For yderligere information om Frankrigs nationale strategi for mobilisering af biomasse fra Ministeriet for en økologisk og solidarisk overgang: https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biomasse-energie

1   Clément Vanneste-Ibarcq, CEA, Liten, Bioresources preparation laboratory, France, « Wet granulation method to improve the flowability of cohesive biomass powders »
2   Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux 
3   Rasmus Bramstoft, Technical University of Denmark, DTU Management Engineering, Denmark, « Towards a Sustainable future – The role of biomass in future renewable-based energy systems »