Skip to Content

Formål

Frankrigs kulturelle diplomati har til opgave at bidrage til Frankrigs synlighed og indflydelse i udlandet ved at styrke dialogen med andre landes kulturer igennem åbenhed, samarbejde og lydhørhed. Det udfører en række opgaver, som berører alle områder inden for kultur i bred forstand: promovering af international kunstnerisk udveksling, formidling af den franske intellektuelle debatkultur, udbredelse af fransk audiovisuel kultur – film og tv, støtte til den kulturelle udvikling af de sydlige lande, støtte til udbredelsen af og undervisingen i fransk sprog, udvikling af den interkulturelle dialog gennem særlige programmer og festivaler, som sætter fokus på Frankrig og et andet land, facilitering af kunstneres internationale mobilitet igennem kunstnerresidenser og besøgsprogrammer, styrkelse af kulturel diversitet på europæisk plan igennem europæiske og multilaterale samarbejder.

I Danmark udfører Institut français alle de opgaver, som er defineret af det franske udenrigs- og udviklingsministerium.

  • Det faciliterer kulturel og kunstnerisk udveksling og støtter projekter, som promoverer fransk scenekunst, billedkunst og musik;
  • Det promoverer de kreative industrier (film, tv-serier, musik, bøger og litteratur, arkitektur og design);
  • Det indgår samarbejde med danske institutioner og festivaler;
  • Det styrker fransk-dansk samarbejde inden for forskning;
  • Det udarbejder jævnligt oversigter over nyheder inden for videnskab, teknik og forskning;
  • Det promoverer fransk sprog, støtter franskundervisning i det danske skolesystem, medvirker til videreuddannelse af danske fransklærere og støtter frankofone aktiviteter;
  • Det styrker studentermobiliteten og promoverer videregående studier Frankrig;
  • Det tilbyder franskkurser til alle formål og på alle niveauer, også til virksomheder, og udsteder sprogcertifikater DELF og DALF (som den eneste habiliterede instans i Danmark).