Skip to Content

Instituttet

 

Institut français du Danemark (IFD) har eksisteret i næsten fyrre år og udfylder rollen som den franske ambassades kulturelle afdeling. Instituttets direktør er også ambassadens kulturråd. Instituttet hører ind under det franske udenrigs- og udviklingsministerium og er en del af det franske kulturelle netværk i udlandet, et af de største i verden, som tæller 100 franske institutter (offentlige instanser) og 250 Alliances françaises (private strukturer). Siden august 2015 har instituttet haft adresse på Studiestræde 5 i Københavns latinerkvarter.

Instituttet har et lokalt budget og modtager også rådgivning og støtte fra den franske stats kulturelle operatør “Institut français”, som er beliggende i Paris, og både hører ind under det franske kultur- og kommunikationsministerium og det franske udenrigs- og udviklingsministerium. Institut français i Paris er den centrale instans for Frankrigs kulturelle diplomati. Institut français i Paris’ projekter og programmer tager højde for den lokale kontekst og udføres af netværket af institutter og franske alliancer, som er til stede på alle fem kontinenter. Institut français i Paris ledes for tiden af Bruno Foucher, tidligere fransk ambassadør i Iran.

Personalet på instituttet består af udsendte funktionærer fra det franske udenrigs- og udviklingsministerium, af kontraktansatte fra andre ministerier, af lokalansatte franskmænd og danskere, af internationale volontører (en særlig type ansættelser, som henvender sig til unge franskmænd) samt af franske lærere, som bor i Danmark. De er ansat til at varetage det fransk-danske samarbejde inden for undervisning, kunst, kultur, videnskab og forskning i hele Danmark. Disse opgaver omfatter også det grønlandske territorium (hvor instituttet har en udsendt medarbejder) samt Færøerne.

Institut français du Danemark huser også en sprogskole, som tilbyder franskundervisning til alle formål og på alle niveauer samt et center, som promoverer studier i Frankrig (Campus France).

Instituttet administrerer ligeledes et netværk af tidligere danske studerende i Frankrig (France Alumni).

Institut français du Danemark er medlem af EUNIC, som samler de nationale europæiske kulturinstitutter til fælles projekter.