Skip to Content

Bogkontor

 

Bogbranchen er den største kulturindustri i Frankrig og samtidig én af de mest internationale. Det Franske Institut yder støtte til denne branche gennem støtte til udgivelse af franske værker og hjælp til at organisere besøg af fransktalende forfattere i Danmark.

Det Franske Institut gør desuden en stor indsats for at franske meninger kommer til udtryk i samfundsdebatten i Danmark gennem en tæt sammenkædning af humaniora og samfundsvidenskab, kulturdebat og videnskabelig kulturoplysning. 

Instituttets støtteprogrammer til bogudgivelse (PAP et CNL) støtter de danske forlag, som ønsker at deres kataloger indeholder tekster, enten i oversat eller original udgave, af fransktalende forfattere, som oprindeligt er blevet udgivet af forlag i Frankrig. 

Det Franske Institut støtter besøg af fransktalende forfattere, som har fået mindst et værk udgivet på dansk – det være sig i forbindelse med udgivelsen af en oversættelse, en stor litterær begivenhed eller et større debatarrangement.

Det Franske Institut søger at opnå en større international anerkendelse af den nye forskergeneration gennem mobilitetsstøtte til franske forskere og intelektuelle, samt gennem oversættelse og udbredelse af deres arbejde.