Skip to Content

Sprogligt Samarbejde

Uddannelser og kurser
Institut français organiserer året rundt en række uddannelser og kurser, som skal bidrage til at forbedre kompetencerne for fransklærere i Danmark:

  • Fransklærerseminarer under ledelse af franskundervisere i grundskolen og på gymnasiet
  • Fredagsworkshops: disse kurser forløber sig over en halv dag. Det kortvarige format er tilpasset undervisernes diagnosticerede behov, og kurset bliver afholdt med jævne mellemrum i Danmark
  • Kurser, der giver kompetence til at være eksaminator på DELF-prøven (A1-B1): hvert år bliver der afholdt to kurser af 3 dages varighed målrettet franskundervisere i Danmark. Kurserne foregår på Institut français i København, men kan også foregå i andre danske byer efter forespørgsel.
  • Skræddersyede kurser i fransk til undervisere: Disse kurser er målrettet fransklærere, som ønsker at forbedre deres sproglige kompetencer og opdatere deres didaktiske og pædagogiske kendskab til FLE-undervisning. Dette vil gøre dem i stand til bedre at gennemføre og lede et undervisningsforløb i deres franskklasse.

Institutionelt samarbejde
Institut français i Danmark samarbejder med Københavns, Aarhus og Roskilde Universitet samt VIA CFU i København og Aarhus. Vi har i mange år haft et godt samarbejde med sproglærerforeningen (grundskole) og Fransklærerforeningen (grundskole og gymnasium).

Afdelingen for fransk sprog ønsker at skabe et nyskabende samarbejde med Erasmus+ og e-Twinning, Det Europæiske Center for Moderne Sprog Kontaktpunkt Danmark samt diverse institutioner for efteruddannelser.
Siden 2014 har vi ligeledes samarbejdet med Goethe Instituttet om skolekonkurrencen DMiSprog.

Skolesamarbejde mellem Danmark og Frankrig
Afdelingen for fransk sprog vil med glæde hjælpe med at få et samarbejde op at stå mellem undervisningsinstitutioner i Danmark og Frankrig.