Skip to Content

Afdelingen for Forskning og Videregående Uddannelse

Afdelingen for Forskning og Videregående Uddannelse fungerer som kontaktpunkt for franske og danske universiteter og andre forskningsinstitutioner.

Afdelingens opgave inden for forskningssamarbejde er at at fremme udviklingen af dansk-franske forskningsprojekter mellem universiteter og forskningsinstitutioner i de to landet. I krydsfeltet mellem videnskab, internationale forhold og samfundsliv, organiserer afdelingen i øvrigt samfundsrelevante arrangementer inden for højaktuelle temaer såsom energi, nanoteknologi, bioetik, bæredygtig udvikling, miljø mm.

Afdelingen promoverer Frankrig som studieland og informerer danske studerende om studieophold på videregående uddannelsesinstitutioner i Frankrig. Afdelingens opgave består ligeledes i at fremme og styrke samarbejdsprojekter mellem danske og franske universiter bl.a. gennem oprettelsen af studieforløb med dobbeltdiplomer.

 

udvikling af Videnskabelige partnerskaber mellem institutioner

Afdelingen hjælper franske institutioner, som ønsker at skabe kontakt med deres danske kolleger på laboratorie- og institutionsniveau.

 

støtte til samarbejde mellem forskerhold

Der findes flere programmer, som støtter videnskabeligt samarbejde mellem Frankrig og Danmark.

News

Archives

REGISTRATION: Click here List of speakers: Dr. François BRUN (ACTA – French Technical Institutes) is a scientist specialized in methods for agricultural systems modeling and data analysis for farming. He leads a network on Digital Agriculture which gathers specialists on different subjects from big data to robotic. As research activities, one of his main interests…Continue Reading >