TJENESTER

• Det er gratis at konsultere materialet på stedet.
• Udlån er forbeholdt medlemmer af Institut français.
• Informationscentret om det aktuelle Frankrig : forespørgsler kan foretages pr. brev, fax, telefon eller e-mail.

TILMELDING

Ved tilmelding forevises sygesikringsbevis eller anden legitimation.

Årligt kontingent: ………………………………… 300 kr. / år
……………………………………………………………… 275 kr. / 6 mdr
Rabat: ………………………………………………….. 250 kr. / år
……………………………………………………………… 150 kr. / 6 mdr
(for studerende, pensionister og arbejdsløse)
Studerende på Institut français: …………. gratis

UDLÅN

• Lånetiden er 2 uger og kan forlænges op til 2 gange.
• Der kan lånes 5 bøger, 5 DVD’er, 5 CD’er og 5 tidsskrifter ad gangen.
• Ordbøger og nyere tidsskrifter kan ikke udlånes.
• Fornyelse af lån foregår på stedet, pr. tlf. eller på internet.
(dit lånerkortnummer er dit cpr nr. og din pinkode er de sidste 4 cifre af dit cpr nr.)
• Reservation af materialer foregår på samme måde som fornyelse. Låneren får skriftlig besked når materialet er hjemkommet.

– Overskrides lånetiden betales der et gebyr på 10 kr. pr. materiale og pr. påbegyndt uge.
– Mistes eller beskadiges det lånte materiale erstattes det af låneren.

SAMLINGEN

Der er fri adgang til bibliotekets samling, der består af et stort udvalg af værker om det aktuelle Frankrig samt værker af frankofone forfattere.
Størstedelen af materialet er på fransk, men biblioteket tilbyder også danske oversættelser af franske værker såvel som DVD’er tekstet på flere sprog.