9. november 2015 – 5. februar 2016

Minotaur(os), et Uhyre, halvt Menneske og halvt Tyr (Frugten af en unaturlig Forbindelse ml. Kong Minos’ Hustru Pasifae og den kre­tiske Tyr), som var indespærret i Laby­rinten paa Kreta, hvor det blev fodret med Menneskekød, indtil Theseus dræbte det. (Meyers Fremmedordbog)

Den græske mytologi er en næsten uudtømmelig kilde til drama og tragedie, og det er fra dette mytiske univers, Arnaud Delrue har hentet inspiration til fotoserien Minotaures. Her ser vi Delrues menneskedyr stirre på os fra tilsyneladende almindelige omgivelser, som om de fornemmer en tilstedeværelse ud over dem selv. Hvert fotografi skaber sit eget lille univers, hvor vi fornemmer, at en fortælling er i gang – en fortælling, hvori væsnerne synes at tøve et øjeblik. Delrues halvt feminine, halvt maskuline væsner og deres små verdener er unheimliche; et begreb, som psykoanalytikeren Sigmund Freud brugte til at beskrive den følelse, der opstår, når det hjemlige og velkendte pludselig føles fremmed og ukendt. Ved første øjekast er væsnerne alle portrætteret i hverdagslige scenarier, så hvorfor føles de så mærkeligt uhyggelige? Er det den måde, de stirrer på os? Er det de overdrevent normale situationer? De uredte senge og halvt spiste måltider? Delrues minotaurer skaber en stille mytologi, som leger med koderne for det feminine og det maskuline, det hverdagslige og det fantastiske.

Arnaud Delrue (f. 1981) er fotograf og forfatter, født og opvokset uden for Paris. Han er uddannet fra den prestigefyldte skole for fotografi, film og lyd École Normale Supérieure Louis-Lumière, og hans fotografier har bl.a. været udstillet i USA, Holland og Frankrig. I 2014 debuterede Arnaud Delrue som romanforfatter med Un été en famille (Sommer med familien, Forlaget Etcetera).