Jihadisme i Europa i dag

Olivier Roy har fremført overbevisende argumenter for, at der er noget nyt og farligt på vej inden for jihadistiske terroristers voldelige fremgangsmåde i løbet af de seneste to årtier. De tusinder af europæere, der er taget til Mellemøsten for at tilslutte sig de islamistiske militantbevægelser, og dem, som udfører attentater på europæisk jord i disses navne, får i særdeleshed vores opmærksom over på europæisk jihadisme og i de samfund, der udvikler sig i den retning. Disse fremmedkrigere stammer fra alle slags samfundslag og repræsenterer et bredt spektrum – fra unge idealister og flittige skolepiger til hengivne Salafi-jihadister og vaneforbrydere. Nogle af dem var blot af sted i løbet af deres sommerferie, mens andre startede et helt nyt liv i Kalifatet eller søgte martyrdøden.

Dette fænomen har bidraget til den akademiske og politiske debat, der søger at forstå, hvad der får en person, der er født og opvokset under den europæiske velfærd, til at forlade sin sikre havn og engagere sig i en konflikt langt fra hjemmet, samt om sådan et valg også vidner om et ønske om at engagere sig i terrorisme i Europa.

I løbet af dette seminar vil Olivier Roy og Maja Greenwood diskutere, hvad dette usædvanlige antal af fremmedkrigere siger om nutidig europæisk jihadisme, samt hvad det siger om europæiske samfund i dag: er denne form for jihadistisk vold en konsekvens af en bestemt religiøs, ideologisk holdning, eller afføder den religiøse ideologi blot et legitimerende narrativ for voldelige handlinger, der er resultatet af frustrationer forårsaget af den sociale marginalisering?

Oplægsholdere

Olivier Roy, professer, the European University Institute, Firenze

Maja Touzari Greenwood, Ph.D., DIIS

Programme

10.00-10.10  Velkomst

10.10-10.40  Europæisk jihadisme i dag / Olivier Roy

10.40-11.00   Europæiske fremmedkrigere

11.00-11.30   Spørgsmål fra publikum

Praktiske informationer

Seminaret afholdes på engelsk

Seminaret er gratis, men tilmelding er obligatorisk. Tilmeld dig med den online formular senest d. 24. september 2018 kl. 12.