dET FRANSKE INSTITUT ORGANISERER EN PRÆSENTATIONS OG DEBATAFTEN OM GRUNDTVIG OG DET FRANSKE OG DANSKE SKOLESYSTEM MANDAG D. 29. oKtobeR 2018 KL. 17 PÅ Bordings Friskole

  • Arrangementet er på fransk 

 

  • IKKE FLERE PLADSER

 

Er det fordi det angår vore børns fremtid eller fordi den formidler ideer, der kan ændre de værdier, som vores samfund er forankret på? Uanset hvad, så har alle en mening om skolen. Hver ny udnævnelse af en undervisningsminister følges nøje, enhver ændring af skoleprogrammet skaber stor debat.

I forbindelse med udgivelsen i Frankrig af værket “N.F.S. Grundtvig, L’école pour la vie” (éd. Vrin), kommer de franske forskere og universitetsfolk, som har bidraget til udgivelsen af denne bog, til Danmark for at tale med deres danske kolleger og specialister i Grundtvig og det danske undervisningssystem. De vil forsøge at vise hvor vigtigt Grundtvigs værk har været for dansk pædagogisk tænkning og praktik. Oplysende sammenligninger med de franske vaner vil tilføre et bredere perspektiv til debatten.

Nikolai Frederik Severin Grundtvig var en dansk, luthersk præst, forfatter, digter, lingvist, historiker og pædagog. Grundtvig er initiativtageren til de danske højskoler og opfattes som efteruddannelsens forfader.

N.F.S. Grundtvig, Skolen for Livet
Nikolaj-Frederik-Severin Grundtvig er en dansk tænker fra det 19. århundrede, hvis enorme værk har spillet en afgørende rolle i det danske samfunds historie, særligt ved at inspirere grundlæggerne af Folkehøjskolerne, hvis originalitet udgør det danske undervisningssystems stolthed.
Men indtil nu eksisterede der ingen fransk oversættelse af Grundtvigs filosofiske skrifter om skolen og undervisningen, hvilket har været en hindring for udviklingen i de fransktalende universitetsmiljøers arbejde, hvad angår grundlaget for denne « skole for livet », som udgør Grundtvigs vigtigste bidrag til undervisningsfilosofien. Denne mangel var desto mere beklagelig, idet de komparative studier angående de europæiske undervisningssystemer peger på den danske folkeskoles originalitet og dens evne til at tilbyde eleverne et undervisningsforløb, som dyrker de medborgerlige og moralske dyder. Dette værk tilbyder således en første kommenteret fransk udgave af Grundvigs grundlæggende tekster om skolen og undervisningen.

Deltagere:

Marc Auchet (FR) er professor emeritus på Paris-Sorbonne Universitetet og doctor honoris causa på Aalborg Universitet. Han er specialist i og oversætter af nordisk litteratur, han har modtaget Kaj Munck prisen, og skrev sit speciale om denne danske forfatter. Hans arbejde om Andersen er desuden blevet belønnet med eponymus prisen i 2010.

France Roy (FR) er skolelære og doktor i uddannelsesvidenskab. Hun er medlem af Centre interdisciplinaire de recherches sur les valeurs, les idées, l’identité et les compétences en éducation et formation. I 2010 skrev hun en Ph.d. afhandling om forholdet mellem viden og visdom i undervisningen hos Grundtvig og Tolstoï.

Jean-Francois Dupeyron (FR) er doktor i filosofi. Som lektor i uddannelsesfilosofi på universitetet i Bordeaux er han medlem af forskningscentret Sciences Philosophie Humanités ved universitetet Bordeaux Montaigne og associeret medlem af Laboratoire de Recherche en philosophie Pratique et Appliquée ved det Ægæiske Universitet (Grækenland).

Christophe Miqueu (FR), doktor i filosofi, er lektor i politisk filosofi på universitetet i Bordeaux. Han studerer den republikanske tankes historie og aktualitet.

Hanne Leth Andersen (DK) er rektor for Roskilde Universitet. Hun har skrevet en Ph.d.-afhandling om fransk sprog (Københavns Universitet), hun er af de største undervisningsspecialister i Danmark, særligt i det videregående uddannelsessystem.

Lisbeth Verstraete-Hansen (DK) er lektor på Københavns Universitet. Hun har skrevet en Ph.d.-afhandling med titlen Littérature et engagements en Belgique francophone, hun er en stor specialist i fransksproget litteratur.

Mette Marie Trankjær (DK) er præst i kirkerne i Horbelev og Falkerslev. Hun har en bachelorgrad i fransk og er en stor specialist i Grundtvigs værk.

Arrangementet er organiseret i samarbejde med Grundtvig Centeret i Århus, Grundtvigsk forum/Vartov. Bordings Friskole og forlaget Vrin, l’ESPE d’Aquitaine og laboratoriet SPH ved universitetet i Bordeaux.