Tirsdag den 14. maj arrangerer l’Institut français du Danemark en konference på Roskilde Universitet om agroøkologi og biodiversitet.

HVAD ER AGROØKOLOGI?

Agroøkologi drejer sig om at udtænke produktionssystemer, der bygger på de anvendelsesmuligheder, økosystemer selv har at tilbyde. Agroøkologien beskæftiger sig med og sigter efter at forstærke naturens egen funktionsdygtighed således at det pres, miljøet hele tiden bliver udsat for, mindskes (eksempelvis ved at mængden af drivhusgasser reduceres og brugen af plantebeskyttelsesmidler begrænses) i bestræbelsen på at bevare naturens ressourcer. Der er dermed tale om at bruge naturen i sig selv som produktionsfaktor ved at vedligeholde dens evne og kapacitet til atter at forny sig. På den måde genindfører agroøkologien økosystemernes organiske forskelligartethed i landbrugsproduktionen, der værner om et varieret landskabsmiljø (eksempelvis via en omhyggelig veksling og variation i dyrkningen af afgrøder, implementeringen af agroøkologisk infrastruktur, osv.). Herigennem bliver biodiversitetens rolle på ny styrket.

 

PRELIMINARY Program 

 

13.30: Arrival of the participants

14.00: Welcome speeches

Hanne Leth Andersen, Rector Roskilde University

Caroline Ferrari, Ambassador of France to Denmark

14.15 Panel discussion

Prof. Alexander Wezel, ISARA Lyon

Stephane Bellon, Senior researcher INRA Avignon

Prof. Erik Steen Jensen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

15:30 Q&A Session (30 minutes)

16:00 Opening of the photos exhibition realized by Universcience

“Agriculture: towards the end of neonicotinoids?”

Neonicotinoids, the most widely-used insecticides in the world, are accused of major environmental damage, especially to bees. So how can we learn to do without these compounds?

Participation is free but registration is mandatory. Sign up now by sending an email to : plp@institutfrancais.dk