Det Franske Institut præsenterer i samarbejde med Roskilde Universitet en fotoudstilling med titlen Landbrug: En ende på neonikotinoider? på Roskilde Universitetsbibliotek.

Neonikotinoider er de mest anvendte insektmidler i verden, og anklages for store miljøskader, især på bier, som er af stor betydning for biodiversitetenUdstillingen “Landbrug : en ende på neonikotinoider?” viser, hvorledes traditionelt intensivt landbrug, der benytter massivt brug af pesticider, forårsager stor skade på miljø og biodiversitet. Den viser os desuden, hvordan vi kan lære at klare os uden disse kemiske produkter uden at hverken produktiviteten eller landmændendes indkomst bliver påvirket og den illustrerer samtidig vigtigheden af andre former for landbrug med en mere respektfuld tilgang for miljøet og biodiversitetens fremme, som agroøkologi f.eks. taler for.

Som led Frankrigs formandskab for G7 har landet forpligtet sig til at sætte fokus på bevarelsen af verdens biodiversitet i 2019, hvilket er blevet konkretiseret gennem vedtagelsen af « Metz Charter on Biodiversity ». Biodiversitet er et brændende varmt emne. Den mellemstatslige platform IPBES, som har til formål at styrke sammenhængen mellem forskning og politik i relation til biodiversitet og økosystemydelser (IPBES) udgav en rapport d. 6. maj, der advarer om, at uddøen af vilde arter accellererer på jorden såvel som på bunden af oceanerne, og truer menneskeheden. En million dyr og plantearter – en ud af otte – er i fare for udryddelse i den nærmeste fremtid.

1 million dyre- og plantearter – det vil sige én ud af otte – trues af udryddelse i nær fremtid. Oplysning i offentligheden om bæredygtig udvikling og hensynstagen til miljømæssige spørgsmål på politisk niveau udgør således en alt overskyggende udfordring. Udstillingen er skabt af Universcience, som er en fransk struktur, der samler de to meget velrenommerede franske videnskabsmuseer: Palais de la découverte og Cité des sciences et de l’industrie. (se vedlagte engelske præsentation) Udstillingen kan besøges gratis i bibliotekets åbningstider ind til slutningen af juni måned. 

 

Download the exhibition >> here

 

Une exposition conçue par la Cité des sciences et de l’industrie, un lieu Universcience