Programmet Blåtand er et program, som finansierer et ophold i Danmark for franske forskere, som ønsker at opbygge et samarbejde med danske kolleger.

De udvalgte forskere inviteres en uge til Danmark for at besøge danske forskningsinstitutioner, universiteter og om muligt virksomheder med forskningsaktiviteter inden for deres område. Programmet har således til formål at skabe grobund for nye forskningssamarbejder. 

I 2019 inviterer Det Franske Institut fem franske forskere til Danmark.

Vinderne i 2019 er:

Claude Charvet er ingeniør og  molekylær og cellulær biolog og har arbejdet på INRA i Nouzilly siden 2006 i forskningsenheden UMR1282 Infektionssygdomme og folkesundhed. Hans forskningsarbejde stiler mod at forbedre bekæmpelsen af parasitsygdomme i fordøjelsessystemet forårsaget af rundorme (orme, som snylter på fordøjelseskanalen) hos mennesker og dyr. Hans forskningsprojekter består i: 1) at identificere ormemidlernes handlingsmåde (lægemidler som benyttes mod de snyltende orme), 2) at studere modstandsmekanismerne mod ormemidlerne, 3) at udvikle funktionelle redskaber til at karakterisere nye terapeutiske målgrupper. Claude Charvet koordinerer et fransk-serbisk forskningssamarbejde med Universitetet i Beograd (Serbien) og et tysk-fransk samarbejde med Freie Universität Berlin (Tyskland), og samarbejder desuden tæt med den farmaceutiske industri. Han er forfatter til 24 videnskabelige artikler i internationale tidskrifter.

Jacques-Olivier Coq er CNRS-forsker på Institut de Neurosciences de la Timone i Marseille. Sammen med sin forskningsgruppe studerer den sansemotoriske oplevelses påvirkning af den anatomiske organisation og centralnervesystemets funktion hos dyr i udvikling og voksne dyr. De forsøger at opnå en bedre forståelse af de mekanismer, som understøtter fremkomsten af neurologiske lidelser så som bevægelsesforstyrrelser, hyperaktivitet, adfærdsmæssige og kognitive svækkelser og desorganisering icentralnervesystemet, som kan observeres hos børn, der lider af cerebral parese, autisme eller motoriske udviklingsforstyrrelser. Deres arbejde stiler mod at udvikle nye strategier for neurobeskyttelse, forebyggelse og afhjælpning af disse forstyrrelser hos børn. 

Rafael Salas-Montiel er teleingeniør og har en doktorgrad i optik fra Institut Polytechnique de Grenoble (2008). Han er ekspert inden for komponenterne til integreret fotonik og arbejder som forsker  i afdelingen for fysik, mekanik, materialer og nanoteknologi på det Teknologiske Univesitet i Troyes. Hans forskningsarbejde befinder sig ved grænsefladen mellem fysik og ingeniørvidenskab og omhandler studiet af fysiske fænomener, som er forbundet med samspillet mellem lys og materiale på nanoskala. Det omhandler nærmere bestemt studiet af et lysfelt, når det interagerer med nanostrukturer, hvis størrelse er mindre end lysets bølgelængde – et område inden for optikken, som er kendt under navnet integreret nanofotonik. Til hans forskningsarbejde benytter han hovedsageligt optisk mikroskopi. Hans forskning stiler især mod at udvikle nye kvanteteknologier inden for information og kommunikation.

Satchin Soorkia er lektor på Universitetet Paris-Sud. I 2008 forsvarede han sin Ph.d.-afhandling på CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) i Saclay. Fra 2008 til 2010 arbejdede han med Advanced Light Source synchrotron under sit post-doc ophold på University of California, Berkeley. Siden 2010 har han drevet forskning inden for molekylær fysisk-kemi på Institut des Sciences Moléculaires i Orsay. Hans forskning omhandler studiet af fotoinducerede processor på livsbærende molekylære systemer, såsom baserne for protoneret DNA / RNA. For nyligt er han begyndt at beskæftige sig med studier med henblik på dynamisk fototerapi.

Maité SYLLA er lektor på Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) i Paris siden 2007. Hun har har en Ph.d.-grad i farmakologi fra Las Villas Univeristetet på Cuba og en specialisering inden for naturprodukter fra Universitet i Havana og efterfølgende en Ph.d.-grad medicinalkemi fra Universitetet i São Paulo, Brasilien. Efter to års post doc studier på Paris Saclay Universitetet blev hun ansat på Cnam som underviser og forsker, hvor hun i dag arbejder i en forskergruppe, som beskæftiger sig med molekulær kemi i laboratoriet Genomik, bioinformatik og molekulær kemi (GBCM, EA7528). Hendes forskning omhandler to hovedakser: medicinalkemi / drug discovery og grøn kemi / bæredygtig udvikling. Hun udvikler nye bioaktive molekyler ud fra kendte lægemidler ved at benytte en tilgang, som kaldes “drug repositioning”, og hun interesserer sig særligt for konceptionen, syntesen og det biologiske studie af molekyler med henblik på behandlingen af inflammatoriske sygdomme / auto-immune sygdomme, infektionssygdomme, samt kræft. Inden for grøn kemi beskæftiger hun sig med realiseringen af forskellige blide aktiveringsmetoder for syntese af molekyler med høj merværdi (biotransformation, organokatalyse, mikrobølger)