Programmet Blåtand er et program, som finansierer et ophold i Danmark for franske forskere, som ønsker at opbygge et samarbejde med danske kolleger.

De udvalgte forskere inviteres en uge til Danmark for at besøge danske forskningsinstitutioner, universiteter og om muligt virksomheder med forskningsaktiviteter inden for deres område. Programmet har således til formål at skabe grobund for nye forskningssamarbejder. 

I 2017 inviterer Det Franske Institut seks franske forskere til Danmark.

Vinderne i 2017 er:

Valérie Coronas : Efter sine studier på Ecole Normale Supérieure de Lyon og en phd fra Claude Bernard Universitetet i Lyon, rejste Valérie Coronas til McGill Universitete i Montréal på et post-doc ophold. Sidenhen blev hun ansat som forsker og underviser på Universitetet i, hvor hun i dag er professor i neurovidenskab og studerer kontrolmekanismerne for hjernens stamceller. Blåtandk programmet vil give hende mulighed for at møde forskere i Danmark fra netværket « Stem Cell Center of Excellence in Neurology ».

Ali Khalighi er lektor og på Ecole Centrale de Marseille og på Fresnel Instituttet siden 2005. Hans forskning omhandler signalbehandling for digital kommunikation med fokus på optiske kommunikationssystemer (FSO, VLC og undervandsarbejder). Han har udgivet adskillige videnskabelige artikler og bogkapitler og har været medlem af tekniske udvalg for et dusin internationale konferencer og medlem ledelsesudvalget for Action COST FP7 IC1101 om trådløs optisk kommunikation. Ali Khalighi er medforfatter til bogen Visible Light Communications: Theory and Applications , som netop er blevet udgivet på CRC Press.

Nadine Millot er professor på Universitetet i Bourgogne. Hun er forfatteren bag 55 publikationer, et patent, et bogkapitel og et pædagogisk værk, samt vejledt 11 phd-studerende. I 2005 ændrede hun fokus i sit arbejde ved at for at introducere en ny tematik i sit laboratorie (ICB, 6303 UMR), som var orienteret mod bio-anvendelser af nanopulver. Det banebrydende ved dette tema angår udviklingen af SPIONer (superparamagnetiske jernoxid nanopartikler) til multimodal medicinsk billeddannelse, men også til titanat nanorør (TiONts), og som er blevet undersøgt for første gang i verden som ny theranostisk platform.

David Muñoz-Rojas er CNRS-forsker i Laboratoriet for Materialer og teknisk fysik (UMR 5628 CNRS – Grenoble INP Minatec). Han har en kandidatgrad i kemi med specialisering inden for organisk kemi, samt en kandidatgrad i teknisk fysik fra Instituto Químco de Sarrià (Barcelona). Han skrev sin phd ved Insituto de Ciencia de Materiales i Barcelona (ICMAB-CSIC), som omhandlede syntesemetoder af blød kemi af nye oxider fra kobber og sølv. Han har foretaget flere post-doc ophold: 2006 i Laboratoriet for reaktivitet og faststofkemi (LRCS, Amiens, France); fra 2006-2008 på Center for nanovidenskab og nanoteknologi (ICN-CSIC, Barcelona); fra 2008 til 2013 på Institut for Materialevidenskab på Universitetet i Cambridge. Hans forskning omhandler udviklingen af syntesemetoder til en lav pris og undersøgelsen af nye materialer med stærk aktivitet inden for ALD områderne, særligt rumlig ALD, vedvarende energi og nanomaterialer.

Laurent Plasseraud CNRS forsker ved Universitetet i Bourgogne (Dijon). De vigtigste resultater inden for hans forskning omhandler originale strukturer for komplekser af overgangsmetaller, som er relevante for varigheden, den homogene katalyse, supramolekylær kemi og molekylære materialer. Siden hans ansættelse ved CNRS (i 2001), har han helliget sine aktiviteter til projekter inden for grøn kemi ved at benytte CO2 som synthon C1 og koncentrerer sig om transformationen af molekyler med biologisk oprindelse i kemiske produkter og materialer med højere merværdi. Han deltager i øjeblikket i det interdisciplinære konsortium om biokompositter (SSUCHY: Sustainable Structural and Multifunctional Biocomposites from Hybrid Natural Fibres)), som er støttet af det franske Nationale Forsknings Agentur (ANR). 

Aida Todri-Sanial skrev phd inden for elektronik og computer engineering på University of California, Santa Barbara i 2009 og modtog sin franske habilitering til at led forskning (HDR) fra Universitetet i Montpellier i 2015. Idag er hun CNRS-forsker og medlem af Laboratoriet for datalogi, robotanvendelse og mikroelektronik på Universitetet i Montpellier. Hun har været gæsteforsker for adskillige organismer i USA og i Frankrig og hun har modtaget flere videnskabelige priser (CNRS bronzemedalje 2016, CNRS pris for videnskabelig excellence i 2012, John Bardeen legatet i 2009 mm. ). Hun er forfatter til over 100 artikler inden for VLSI design, hun var General Chair for konferencen ISVLSI 2015 og har deltaget i programkomiteer for flere prestigefulde konferencer. Hun er teknisk redaktør for flere tidsskrifter (IEEE Trans. on Computers, CAD, CAS-I, CAS-II, TNS, et IET) og medredaktør af tidskriftet VLSI. Hun samarbeder med flere europæiske agenturer (European Platform of Women Scientist European Association for Women in Science, Engineering and Technology), og er medlem af IEEE og ACM.