Institut français’ direktør, Thomas Wagner, deltog i en forelæsning for kandidatuddannelsen i Statskundskab på Københavns Universitet d. 5. oktober for at udveksle idéer om kulturelt diplomati.

Oplægget omhandlede vigtigheden af “soft power” samt dens mange muligheder i moderne diplomatier. De forskellige landes kulturelle, videnskabelige og akademiske udbredelse spiller derfor en vigtig rolle i de internationale relationer i den moderne globaliserede verden.

Udvekslingen fremhæver ligeledes nødvendigheden i at udvikle det flerproglige aspekt i vore samfund for bedre at kunne forstå verden, men også af hensyn til effektiviteten i vore aktive offentlige og private aktører på det internationale plan.