Information om rejselegater ifm. sprog- eller studieophold i Frankrig

Nedenfor finder du information om forskellige rejselegater, som det er en mulighed at kontakte i forbindelse med et sprog- eller studieophold i Frankrig. Listen er ikke udtømmende og der tages forbehold for ændringer – det er altid en god idé at konsultere Legathåndbogen, som findes i bogform og på cd-rom på landets biblioteker.

 

Knud Højgaards Fond: bl.a. støtte til studieophold i udlandet. Læs mere her.

Nordea Fonden: legater til studieophold i udlandet. Læs mere her.

Den Ingwersenske Fond: studieophold i fransk sprog. Læs mere her.

Cays Legatet, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond: legatet er på op til 200.000 kr. og uddeles til studerende eller kandidater. Normalt gives fortrinsstilling til færdiguddannede kandidater i ulige år, til studerende (på overbygningen) i lige. Ansøgerne bør have et godt kendskab til fransk og i studiet fokuserer på emner eller områder, der relaterer sig til Frankrig. Ansøgningsfrist d. 1. april. Ansøgningsskema findes på www.royalacademy.dk

Administrator:

Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab

H.C. Andersens Boulevard 35

1553 København K

Telefon: 33 43 53 00

Mail: kdvs@roaylacademy.dk

Lektor cand. mag. Inga Svenbos Mindelegat: støtte til studieophold i Frankrig for franskstuderende fra Københavns Universitet. Kontakt Institut for Engelsk, Germansk og Romansk for yderligere information.

Forbundet Kommunikation og Sprog uddeler årligt to legater til studentermedlemmer i forbindelse studier eller praktik i udlandet. Læs  mere her.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat : Bermann & Rosenbergs Rejselegat støtter dygtiggørelse af danskere på rejser til udlandet, specifikt inden for forskning, sprog, kunst og kultur, eller ved almen dannelse. Vi yder støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet, hvor formålet med rejsen er uddannelse eller anden form for dygtiggørelse, inden for de nævnte områder. Ansøg her 

Margot og Thorvald Dreyers Fond: bl.a. støtte til studieophold til gavn for advokat- og arkitektstanden. Læs mere her.

Det Danske Pasteur-Selskab: støtte til studier i Frankrig inden for mikrobiologi, immunologi mm. Læs mere her.

Hedorfs Fond: støtte til studieophold i udlandet inden for handel og transportvæsen. Læs mere [her].

Otto Mønsteds Fond : støtte til meritgivende studieophold eller praktikophold i udlandet af et eller to semestres varighed for ingeniør-studerende fra DTU og AAU samt cand.merc.-studerende fra CBS eller HHÅ. Læs mere her.

Direktør Ib Henriksens Fond: støtte til videreuddannelse inden for videnskab, industri, handel og håndværk, især i form af tilskud til studier i udlandet. Læs mere her.

Jørgen Esmers Mindelegat: bl.a. til støtte til studieophold i udlandet inden for handel, industri og håndværk. Ansøgningsfrist d. 15. februar. Ansøgningsskema kan rekvireres efter fremsendelse af frankeret svarkuvert (8 kr. og 16×29 cm).

Kontaktinformationer:

Jørgen Esmers Mindelegat

Adv. Stig Götzsche

Toldbodgade 51 B, 2

1253 Kbh. K

Vingaardens Legat, Vinhandler Konsul Th. Andersen og Hustrus fond: legatets gruppe 1 yder støtte til unge handelsmænd, der søger supplerende uddannelse i udlandet indenfor vinbranchen, hotel- og restaurationsbranchen, fortrinsvis Portugal, Frankrig, England, Spanien, Italien og Tyskland. Opholdet skal være af mindst 3 mdr. varighed, og der ydes ikke støtte til rene sprog- og økonomirejser. Der uddeles portioner à 5-10.000 kr. Ansøgningsskema kan rekvireres fra 15/8 til 15/9. Der uddeles årligt ca. 60.000 kr. Ansøgningsfrist d. 15. september Ansøgningsskema: ja

Kontaktoplysninger:

V&S Wine

Gl. Højmevej 30

5250 Odense SV

Tlf.: 63 17 18 19

Email: info@vswine.dk

Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinde Ellen Anderssons Legat: støtte til studieophold i udlandet for musikstuderende, først og fremmest i klaverspil. Ansøgningsfrist d. 15. maj Ansøgningsskema: ja

Kontaktinformation:

Kontorchef Arthur Andersson og Hustru Pianistinde Ellen Anderssons Legat

Lett Advokatfirma

Adv. Søren Jenstrup

Rådhuspladsen 4

1260 Kbh. K

Tlf. 33 77 00 01

Email: sj@lvp-law.dk

FashionForest legatet: støtte til studier og forskning i udlandet. Ansøgningsfrist 1. marts. Læs mere her.

Du kan ligeledes læse mere om legater på følgende links:

Danmarks legatportal

Studerende Online

StudenterGuiden.dk

LegatNet.dk

Københavns Universitets oversigt over legater og fonde

CBSs oversigt over legater og fonde

Aarhus Universitets oversigt over legater og fonde

Aalborg Universitets oversigt over legater og fonde

Odense Universitets oversigt over legater og fonde

Det Kongelige Videnskabernes Selskab