Frankrigs præsident har besluttet at gøre ligestilling mellem kvinder og mænd til « et stort anliggende for hans femårige embedsperiode ». Kvindernes internationale kampdag d. 8. marts er således en begunstiget lejlighed til på ny at bekræfte Frankrigs beslutning om at støtte, de kvinder, som ønsker at opfinde, udforske og forny gennem forskning.

Konferencen, « Gender, Career and Equality day », som var organiseret af Niels Bohr Instituttet, var anledning til at minde om, at kønsforskelle stadig er en realitet inden for de videnskabelige fagområder. Tine Jess, leder af afdelingen for Klinisk Epidemiolog på Frederiksberg Hospital og vinder af UNESCO programmet « For women in Science », understregede særligt forskellen i løn mellem kvinder og mænd, samt diskrimination i forbindelse med ansættelser og ved tildeling af excellence legater. Ifølge data fra OECD fra 2015[1] var kun 27 % af franske forskere og 35 % af danske forskere kvinder. Siden 1901 er kun to kvinder blevet hædret med Nobelprisen i fysik (Marie Curie i 1903 og Maria Goeppert Mayer i 1963) og vi har måttet vente til 2014 førend en kvinde, Maryam Mirzakhani, modtog Fields-medaljen (matematik).

I sin tale d. 20. november 2017, i forbindelse med overrækkelsen af Irène Joliot-Curie Prisen, understregede den franske uddannelses- og forskningsminister, Frédérique Vidal, at «  diskrimination kan forekomme under former, der er så meget mere lumske, fordi de er ubevidste og følger nogle sociale vaner eller institutionelle kulturer » og hun insisterede på nødvendigheden af at få den generelle idé om en forsker til at udvikle sig med henblik på at promoverer kvinders plads inden for videnskaben for at « kommer ud over den sterile modsætning mellem forskerens strenge rigorisme og kunstnerens fantasifulde kreativitet ». Selvom kvinder har taget længere uddannelser end mænd, er de stadig underrepræsenteret både på universitets- og forskerniveau.

For endnu engang at bekræfte sit engagement i forhold til ligestilling mellem kønnene, har den franske regering forpligtet sig til at opnå 40 % af kvindelige studerende inden for de videnskabelige fag fra studieåret 2020 ved på effektiv vis at bekæmpe selvcensurfænomener og samtidig styrke studievejledning og personlig tilpasning af studierne.   

 

[1] OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie – PIST 2017/1, juin 2017. Traitement MESRI – SIES