D. 18. april 2018 tildelte det Dansk-franske Handelskammer årets start-up pris til Tomorrow (https://www.tmrow.com/). Start-up’en er grundlagt af Olivier Corradi og Bruno Lajoie og støtter sig til statistiske algoritmer og « machine learning » for at samle data om elektricitetens oprindelse i real tid.

Start-up’en tilbyder et interaktivt kort over forbruget af elektricitet i hvert land (electricitymap.org). Ved at integrere strømmen af importeret og eksporteret elektricitet mellem landene. Disse oplysninger gør det for eksempel muligt at forstå de stærke afhængighedsforhold på elektricitetsmarkedet; som Danmark, der råder over en stor vindmøllepark, har lande med et stort forbrug af alternativ elektricitet en meget variabel CO2-udledningien. På sigt vil dette indgående kendskab til elektricitetens oprindelse gøre det muligt for de økonomiske aktører og de politiske beslutningstagere at støtte elforbrug med lavt kulstofindhold.