170 deltagere mødte op d. 20. marts til La Journée de la Francophonie 2018 omkring temaet “Sporten og det franske sprog: værdier og identiteter”. Programmet indeholdt en række anerkendte oplægsholdere, hvoraf flere er verdenskendte elitesportsudøvere, som delte deres personlige, sportslige og arbejdsmæssige oplevelser med publikum.

Deltagerne mødte endnu mere talstærkt op til den efterfølgende frankofone buffet, hvor alle de fremmødte kunne netværke og deltage i den festlige begivenhed.

Under ledelse af Institut français du Danemark mobiliserede arrangementet 15 ambassader samt Københavns Universitet, som var vært for hele begivenheden.

Ouverture de la journée
Madame Emi Furuya, Ambassadrice du Canada et Madame Lisbeth Vestraete-Hansen
Paul Fournel
La langue du vélo
Catherine Marsal
La France et le Danemark liés par le sport
Peter Gade
La France et le Danemark liés par le sport
Nezha Bidouane
Le sport, valeurs et vecteur d'insertion
Thomas Feer
Le sport comme outil d'apprentissage du français
Allocution de clôture
Monsieur Eusèbe Agbangla, Ambassadeur de la République du Bénin
La journée se termine par le traditionnel buffet francophone
Merci à toutes les ambassades !