Uddannelsesniveau og tidligere studier

For at følge en videregående uddannelse skal den studerende være i besiddelse af et eksamensbevis, som er adgangsgivende til en videregående uddannelse i den studerendes hjemland.

Uddannelser, der er taget i den studerendes hjemland, vil dog ikke automatisk blive godkendt i Frankrig som adgangsgivende. Det er rektor på den ansøgte uddannelsesinstitution, der træffer beslutningen om, hvorvidt en studerende kan optages på uddannelsen. Et fagligt udvalg gennemgår hver enkelt ansøgning.

Niveauvurdering og anerkendelse af eksamensbeviser, der er opnået ved den studerendes uddannelsesinstitution i hjemlandet, kan ske gennem udvekslingsaftaler eller gennem ECTS-meritsystemet.

Læs mere om optagelse og anerkendelse af diplomer på www.danemark.campusfrance.org

Sprog

Engelsk som undervisningssprog bliver mere og mere udbredt på de videregående uddannelser i Frankrig. Særligt på kandidatniveau (master) er der flere og flere kurser, som udbydes helt eller delvist på engelsk. På flere af de specialiserede masteruddannelser og på MBA-uddannelserne undervises der udelukkende på engelsk. Handels- og ingeniøruddannelserne tilbyder ligeledes en del fag på engelsk. Yderligere information på Campus Frances hjemmeside.

Fransk: På de fleste uddannelser foregår undervisningen næsten udelukkende på fransk. Derfor er et godt kendskab til det franske sprog ofte en forudsætning for at kunne følge studiet. Nogle uddannelsesinstitutioner kræver en fransktest. Yderligere informationer fås på Campus Frances hjemmeside eller ved direkte henvendelse til den uddannelsesinstitution, man søger optagelse på.

En del undervisningsforløb bliver udbudt på et eller to fremmedsprog: Der er undervisningsforløb på engelsk eller tysk på nogle handelshøjskoler eller specialiserede skoler samt undervisningsforløb på fransk/tysk eller fransk/spansk ved for eksempel statskundskab i Paris. 

Geografisk placering

Uddannelsesinstitutionerne er fordelt på 30 områder (akademier), der svarer til den geografiske opdeling af regionerne i Frankrig. Der er områder, der er at foretrække inden for hvert fag. Som eksempel kan nævnes, at Toulouse er kendt for sin luft- og rumfartsindustri, Grenoble for mikroelektronik, Sophia-Antipolis for IT og Montpellier for landbrug.

Uddannelsesinstitution

Et fagområde kan studeres ved forskellige uddannelsesinstitutioner, for eksempel på universitetet eller på eliteskolerne eller ved en offentlig eller privat uddannelsesinstitution. Det er tilrådeligt inden afrejsen at finde ud af, hvilken form for uddannelsesinstitution, der passer den studerende bedst for eksempel i forhold til nedenstående kriterier:

Er studierne supplerende i forhold til den undervisning, der allerede er fulgt?

Er det en kort eller lang uddannelse?

Er den teoretisk eller praktisk?

Er eksamensbeviserne godkendte?

Hvordan er jobmulighederne efter studiet?

Økonomi

Visse uddannelser i Frankrig er meget dyre. F.eks. kan det koste mere end 7000 euro om året at følge undervisningen ved de private handelshøjskoler. De franske specialiserede masteruddannelser koster i gennemsnit 9000 euro om året. En MBA koster fra 7600 til 23.000 euro om året.

Andre uddannelser er derimod hovedsageligt finansierede af staten. På de offentlige universiteter betales der en årlig studieafgift på 174 euro på bachelorniveau, 237 euro på kandidatniveau og 359 euro på ph.d. niveau (tal for 2010-2011).

Endelig er der uddannelser, hvor der bliver udbetalt løn, men udelukkende til franske studerende, som forpligter sig til at arbejde en vis årrække for den franske stat. Det drejer sig for eksempel om studerende på eliteskolerne ENS, ENA og ENSTP.

Leveomkostningerne er omkring 20% lavere i Frankrig end i Danmark, men kan variere fra område til område, og især mellem Paris og provinsen. Huslejen er i gennemsnit 50% højere i Paris.

Læs mere om økonomien under et studieophold i Frankrig her