Støtteprogrammet IFD – Science 2017

Støtteprogrammet IFD – Science 2017

for fransk-dansk forskningssamarbejde

Ansøgningsperiode: 8. august 2016 - 30. september  2016

Programmet administreres af Afdelingen for Forskning og Videregående Uddannelse ved Det Franske Institut i Danmark.

Formål

Støtteprogrammets målsætningen er at skabe grobund for fransk-danske ansøgninger det europæiske Horizon 2020 program, samt at promovere forskningssamarbejde mellem universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark og Frankrig ved at yde støtte til nye samarbejdspartnere.

Støttekriterier og udvælgelse

Hovedprioriteten vil i 2017 blive lagt på følgende forskningsområder:

  • Energi-, klima- og miljøforskning
  • Micro- og nanoteknik, bioteknologi og nye produktionssystemer
  • Sundheds og fødevareforskning
  • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Materialevidenskab i relation til ESS
  • Grønlandsrelateret forskning

Prioritetsområderne udelukker ikke forskere fra andre forskningsområder i at ansøge om støtte og projekter inden for humaniora og samfundsvidenskab vil også blive taget i betragtning.  Formidling til et dansk publikum vil blive opfattet som et plus, såvel som projekter, der planlægger studenterudveksling.

Vi opfordrer nyetablerede forskerhold, forskerhold ledet af unge forskere til at søge og/eller projektansøgninger fra forskerhold, som ikke har samarbejdet tidligere. Det er vigtigt at alle ansøgninger specifikt beskriver, hvorledes unge forskere vil blive involveret i projektet.

Finansiering

Støttet kan ikke overstige 3 000 euro, og må ikke udgøre mere end 50 % af det totale budget, som samtidig skal bestå et tilsvarende beløb, som stiles til rådighed for projektet fra den danske partners side.

Ansøgning

For at ansøge:

1. Download og udfyld følgende ansøgningsdokument.

2. Send det udfyldte document og nødvendige bilag per mail som en samlet pdf-fil (.doc/.docx acceptes også) til: mkd@institutfrancais.dk

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om støtteprogrammet:

Nathalie Avallone, Videnskabsattaché
+45 33 38 47 03
na@institutfrancais.dk

Maj Dannemand, Assistant for videnskabsattachéen
+45 33 38 47 00
mkd@institutfrancais.dk