DET FRANSKE INSTITUT I DANMARK LANCERER SIT STØTTEPROGRAM FOR FRANSK-DANSK FORSKNINGSARBEJDE I 2018

Ansøgningsperiode: 15. august 2017 – 30. september  2017

FORMÅL

Støtteprogrammets målsætning er at skabe grobund for fransk-danske ansøgninger det europæiske Horizon 2020 program, samt at promovere forskningssamarbejde mellem universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark og Frankrig ved at yde støtte til nye samarbejdspartnere.

STØTTEKRITERIER OG UDVÆLGELSE

Hovedprioriteten vil i 2018 blive lagt på følgende forskningsområder:

  • Big-data og landbrug
  • Personlig medicin og biomarkører
  • Migration og medicinsk behandling af flygtninge
  • Energi-, klima- og miljøforskning
  • Micro- og nanoteknik, bioteknologi og nye produktionssystemer
  • Sundheds og fødevareforskning
  • Informations- og kommunikationsteknologi
  • Materialevidenskab i relation til ESS
  • Grønlandsrelateret forskning

Prioritetsområderne udelukker ikke forskere fra andre forskningsområder i at ansøge om støtte og projekter inden for humaniora og samfundsvidenskab vil også blive taget i betragtning.  Formidling til et dansk publikum vil blive opfattet som et plus, såvel som projekter, der planlægger studenterudveksling.

Vi opfordrer nyetablerede forskerhold, forskerhold ledet af unge forskere til at søge og/eller projektansøgninger fra forskerhold, som ikke har samarbejdet tidligere. Det er vigtigt at alle ansøgninger specifikt beskriver, hvorledes unge forskere vil blive involveret i projektet.

FINANSIERING

Støtten kan ikke overstige 3 000 euro, og må ikke udgøre mere end 50 % af det totale budget, som samtidig skal bestå et tilsvarende beløb, som stiles til rådighed for projektet fra den danske partners side. Programmet yder støtte til rejseudgifter og internationale ophold, samt til udgifter forbundet med organiseringen af workshops og konferencer.

ANSØGNING

Download og udfyld ansøgningsdokumentet og udfyld nedenstående formular 

Ansøgningsperiode for IFD Science 2018: 15. august – 30. september 2017.

Première candidature au programme IFD Sciences ? / Første gang der ansøges om IFD Sciences?*
Oui/JaNon/Nej

Candidature déjà posée au programme Blåtand de l'IFD ? / Der er tidligere blevet ansøgt om IFDs Blåtand Program?*
Oui/JaNon/Nej

KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om støtteprogrammet:

Nathalie Avallone, Videnskabsattaché
+45 33 38 47 03
 na@institutfrancais.dk

Maj DANNEMAND, Assistant for videnskabsattachéen
+45 33 38 47 00
mkd@institutfrancais.dk